Menü Kapat

Sözleşme Metni

CEZAEVİNEMEKTUP.COM SÖZLEŞME METNİ

MALİK : cezaevinemektup.com, sözleşmede SATICI veya SİTE olarak anılacaktır.

SİTEYE KAYIT OLAN                     : Sözleşmede ÜYE veya ALICI olarak anılacaktır.

Site kullanımına başlamadan önce lütfen kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. Üyelerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır. Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar KURTKÖY MAHALLESİ ADEMOĞLU SOKAK LİSE CADDESİ NO:4/10 PENDİK/İSTANBUL adresinde yerleşik ABDURRAHİM TÜTÜNCÜ . tescilli

cezaevinemektup.com’a aittir ve onun tarafından işletilir ve her türlü kullanım hakkına sahiptir ÜYELERİMİZ, sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1.   SORUMLULUKLAR

 1. SİTE, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 2. SİTE, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arıza ve siteye ve sitenin sahibine bağlı olmayan faktörler dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 3. ÜYE, sitenin kullanımında tersine mühendislik (reverse engineering) yapmayacağını, herhangi bir suretle siteyi ve site sahibinin zararına hareket etmeyeceğini ve zarara uğratacak şekilde ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve sitenin ve site sahibinin her türlü zararı ile 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 4. ÜYE, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden herhangi suretle hukuka aykırı içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
 5. Üyeler site faaliyetlerini kullanırken her türlü sorumluluk üyelere aittir. Bu sebeple site; resmi kurum/kuruluş ve 3. Kişilere herhangi bir ad ve nam altında bir bedel ödemek zorunda kalırsa, üye sitenin/site sahibinin ilk talebi halinde derhal bedeli ve buna bağlı tüm zararları tazmin edecektir.

2.   Fikri Mülkiyet Hakları

 • İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İş bu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
  • Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3.   GİZLİ BİLGİ

 • Site/Site sahibi, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi ÜYE tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
  • ÜYE, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir ve gizliliğin paylaşılması konusunda üye açık rızasının olduğunu kabul etmektedir.
  • Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
  • ÜYENİN yazmış olduğu hiçbir doküman firma sahibi ya da çalışanları tarafından okunmaz. Üçüncü kişilerle paylaşılmaz , yayınlanmaz. Kullanıcının yazmış olduğu bilgilerin içerikleri ile ilgili tüm kanuni yükümlülük ÜYEYE aittir.
  • Kullanıcının gönderiler için siteye yüklemiş olduğu resimlerin içerikleri konusundaki tüm kanuni sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Garanti Vermeme: İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. sahip Site/site sahibi tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5.   Kayıt ve Güvenlik Kullanıcı:

 • Üye doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve ÜYE bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
 • ÜYE, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden satıcı/site/site sahibi sorumlu tutulamaz.
  • ÜYE, sitenin adres bölümünde kaydetmiş olduğu mektup gönderici ve Mektup alıcı adreslerinin doğruluğundan kendisi sorumludur. ÜYE adres bilgilerini tam ve doğru olarak girmek zorundadır. Aksi durumlarda site/site sahibi sorumlu değildir.

6.   MÜCBİR SEBEPLER:

Tarafların kontrolünde olmayan tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 • Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
 • Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler site/site sahibi, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek ÜYENİN sorumluluğundadır. ÜYE, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 • Tebligat: İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, sitenin/site sahibinin bilinen elektronik posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği cep telefonu

veya elektronik posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. ÜYE, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 1. Delil Sözleşmesi Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda sitenin/site sahibinin defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 2. Uyuşmazlıkların Çözümü İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI GENEL:

 1. Kullanmakta olunan web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verildiği takdirde, üye, sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılır.
 2. Alıcılar/üyeler, satın aldıkları ürün yada hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Gönderi/mektup; site yönetiminin cezaevi mektup kabul günlerini dikkate alarak gönderim sağlayacağı ve bu doğrultuda postalanacağını beyan eder.
 4. ÜYE tarafından yazılmış olan, ÜYENİN tercih ettiği renk, kalite, kartpostal ve resimler doğru ve eksiksiz olarak istenen kalitede zarflanıp postaya verilecektir.
 1. Sipariş edilen ürünlerin temininin imkansızlaşması durumunda, satıcı/site bu durumu öğrendiğinden itibaren 15 gün içinde yazılı , sms yada e-posta yolu ile alıcıya/üyeye bu durumu bildirmek zorundadır. Bildirimi takip eden sonraki 15 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya/üyeye iade edilmek zorundadır.
 2. Site, üye tarafından yazılmış olan mektupları, belirtmiş olduğu cezaevine ulaştırmakla ve teslim etmek ile yükümlüdür. Aracı kurum olan PTT kuruluşundan kaynaklanan gecikmelerden ve Cezaevi tarafından kabul edilmeyen veya mektup sahibinin yakını tarafından kabul edilemeyen mektuplardan SİTE YA DA SİTE SAHİBİ sorumlu tutulamaz.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. ÜYE, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının/sitenin ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının/üyenin ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya/siteye ödenmez ise, Alıcı/üye, sözleşme konusu ürünün ücretini 3 gün içinde siteye/satıcıya/site sahibine ödemek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 • Satıcı’nın/sitenin öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 15 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 15 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 • Kullanıcı yapmış olduğu gönderinin tüm detaylarını ödeme sayfasından önce gözden geçirmelidir. politikalarımıza ve gönderisinin de herhangi bir hata olmadığını teyit etmek zorundadır. ÜYENİN gönderilerde yapacak olduğu hatalardan şirketimiz sorumlu değildir. Gönderi postaya verildiği andan itibaren göndericinin iptal etme yada cayma hakkı yoktur. para iadesi de yapılmaz.

CAYMA HAKKI:

 • Gönderici gönderinin postaya verileceği Salı gününün, bir gün öncesi Pazartesi 17:00’ ye kadara mektubu iptalini isteyebilir veya mektup site içerisinden silebilir. Cayma hakkını kullanabilir.
 • Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, cayma süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 • Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI ya aittir.
 • Cayma hakkının kullanılması için bu durumun sitemiz üzerinden gönderinin postaya verilmeden önce e-posta ile tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. Gönderinin site yönetimi tarafından postaya verildiği üye ye e-posta bildirmesi durumunda cayma geçerli olmayacaktır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 • 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 • İade talebinde iptal edilecek gönderinin tüm detayları tarafımıza iletilmelidir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 • ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME

 • Ödemeleri iyzico sistemi üzerinde kredi kartı ile yapılabilmektedir.
 • Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
× Yardım